ثبت نام آزمون زبان انگلیسی

آبان 10, 1394

آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد

مهلت ثبت نام در آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد از امروز شنبه ۹ آبان آغاز می شود و در روز جمعه ۲۹ آبان برگزار می […]
سایت دانشجو