تیم

خرداد 24, 1390

چرا همیشه اولین برخوردها ماندگارتر هستند؟

چرا همیشه اولین برخوردها ماندگارتر هستند؟ تحقیقات جدیدی که توسط گروهی از روانشناسان صورت گرفته حاکی بر این است که اثرات ناشی از برخوردهای اولیه معمولا بسیار پایدار هستند و هرگز در برخورهای بعدی قابل بازیابی نخواهند بود. اولین کار از تیم ترجمه دانشجو.
فروردین 15, 1390

پیک دانشجو ؛ آغازی نو برای نشریه سایت

آغاز به کار مجدد پیک دانشجو، نشریه سایت علمی دانشجویان ایران
اسفند 2, 1389
دانشجو

آغاز به کار تیم ترجمه دانشجو

یکی از اهداف سایت علمی دانشجویان ایران در راستای گسترش فعالیت های علمی خود تشکیل گروه های تخصصی در زمینه های مختلف دانشگاهی است تا بتوانند با […]
سایت دانشجو