تولید مثل

مرداد 28, 1391

روش‌های بهبود تلقیح مصنوعی گاو

این موضوع کاملا واضح است که دختران گاوهای نر حاصل از روش تلقیح مصنوعی در مقایسه با آنهایی که با تلقیح طبیعی تولید شده‌اند، شیر بیشتری تولید می‌کنند. گاوهایی که با اسپرم‌های مرغوب تلقیح شده‌اند در طی عمر اقتصادی ۱۴۸ دلار سود بیشتری در فروش شیر نسبت به سایرین دارند. همچنین عمر اقتصادی آنان ۱ ماه بیشتر بوده و میزان تولید شیر آنها در مدت زندگی ۱۴۰۰ کیلوگرم بیشتر است.
سایت دانشجو