تولید صنعتی آنزیم

اسفند 3, 1393

افتتاح خط تولید صنعتی آنزیم در دانشگاه شریف

خط تولید صنعتی تولید آنزیم توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. با توجه به […]
سایت دانشجو