تغذیه دانشجویی

دی 27, 1393

وضعیت تغذیه دانشجویی در نیمسال جدید

رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم گفت: کمبود یک میلیاردی بودجه تغذیه دلیل بر گران شدن غذا نیست و دانشگاه ها این کمبود را از منابع درآمدی […]
سایت دانشجو