تسویه حساب

دی 23, 1393

جریمه دیرکرد برای دانشجویان بدهکار

به گفته ی دکتر فردین تقی زاده: دانشجویانی که از سال های قبل به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار هستند مشمول جریمه دیرکرد حداقل 12 درصدی می […]
سایت دانشجو