تسهیلات

خرداد 25, 1395

تسهیلات دانشگاه تهران ویژه متاهل‌ها

عباس باقری  معاون دانشجویی  کوی دانشگاه تهران در گفت و گوی خبری خود اعلام کرد: دانشجویان متقاضی و متاهل دانشگاه تهران که در نوبت خوابگاه متاهلین […]
فروردین 20, 1395

تسهیلات مسکن مهر وی‍ژه دانشجویان متأهل

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان‌مهر گفت: به دانشجویان متاهل وام ودیعه مسکن ارائه می‌شود که مقدار و شرایط این وام در سطح استان‌ها […]
سایت دانشجو