تزريق سطحي راديوداروها

مرداد 23, 1396

اپیوئیدها و مصرف نادرست از آنان پس از جراحی

در یکی از مطالعات اخیر مشخص شد افرادی که بعد از عمل جراحی از جانب پزشک داروهای اپیوئید دریافت می کنند، پس از گذشت مدتی از […]
دی 25, 1393

اجرای طرح تحقیقاتی درمان سرطان سينه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 محقق دانشگاه علوم پزشکي مشهد در يک طرح تحقيقاتي موفق به دستيابي به روش نوين درماني در درمان سرطان سينه شد.  اين طرح تحقيقاتي به همت […]
سایت دانشجو