تربیت جنسی

آذر 7, 1393

برگزاری همایش ملی خانواده و تربیت جنسی در دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، همایش ملی […]
سایت دانشجو