تخمدان

تیر 18, 1395

5 حقیقت شگفت انگیز درباره انجماد تخمک

در یکی از شهرهای ژاپن اعلام شده است که بخش اعظمی از هزینه های مربوط به انجماد تخمک زنان ساکن در این شهر پرداخت خواهد شد. […]
سایت دانشجو