تخلفات علمی

آبان 24, 1395

تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات علمی در دانشگاه آزاد

دکتر ‘حمید میرزاده’ در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین، سرقت علمی را زشت ترین نوع دزدی خواند و گفت: علم مقدس و الهی است […]
اسفند 4, 1393

اعمال شدیدترین تنبیه برای جعل پایان نامه

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از به اتمام رسیدن کار کارشناسی شیوه نامه برخورد با تخلفات علمی خبر داد و گفت: در این شیوه نامه […]
سایت دانشجو