تحصیل دانشجویان اروپایی در ایران

شهریور 13, 1394

استقبال دانشجویان اروپایی برای ورود به دانشگاه های ایران

به گفته معاون آموزشی وزیرعلوم ، تحقیقات وفناوری، پس از نتیجه بخش شدن توافق هسته ای ایران با غرب، استقبال دانشگاه ها و دانشجویان اروپایی برای تعاملات […]
سایت دانشجو