تبلیغات و برند سازی

مهر 7, 1394

دوره فنون کاربردی مهندسی فروش و بازاریابی با دکتر یحیی علوی

موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می نماید: دوره فنون کاربردی مهندسی فروش و بازاریابی سبقت میزان عرضه بر مقدار تقاضا، پیشرفت روز افزون تکنولوژی، […]
سایت دانشجو