تالارهای مخفی مصر

اسفند 15, 1394

مصریان در پی یافتن تالارهای مخفی

سازمان عهد باستان مصر اعلام کرد که در تاریخ 2 آوریل سال 2016 بررسی های در مقبره توتان خامون صورت خواهد گرفت. این بررسی به منظور […]
سایت دانشجو