بینایی ماشین

خرداد 22, 1391
CUP2012

اولین دوره‌ مسابقات آزاد رباتیک دانشگاه شریف‎

کانون رسانا در نظر دارد تا با اتکا به همین دانشجویان و با کمک های دانشگاه صنعتی شریف و سایر سازمان ها و شرکت های مرتبط، مسابقات بزرگ رباتیک کشوری برگزار نماید تا به برخی اهداف مد نظر برگزارکنندگان این دوره ها در سطحی فراگیرتر دست یابد.
سایت دانشجو