بیمه دانشجویی

شهریور 18, 1394

تسهیلات جدید بیمه دانشجویی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از انعقاد تفاهم نامه «بیمه رفاه دانش» بین رئیس صندوق رفاه دانشجویان و بیمه ایران خبر داد و اعلام کرد: تسهیلات جدید […]
سایت دانشجو