بنیاد کسب و کار

آبان 18, 1394

تاسیس “بنیاد کسب و کار” در دانشگاه علم و فرهنگ

رییس دانشگاه علم و فرهنگ از تاسیس بنیاد کسب و کار در این دانشگاه خبر داد. دکتر ایمانی‌خوشخو  با بیان اینکه دانشگاه علم و فرهنگ وابسته […]
سایت دانشجو