برنامه های روز دانشجو

آذر 15, 1393

مجموعه برنامه‌های روز دانشجو در دانشگاه‌های کشور

16 آذر به پاس جان فشانی‌های شهدای دانشگاه تهران در تقویم جمهوری اسلامی ایران مزین به نام بلند “دانشجو” شده است. به همین دلیل دانشگاه‌ها و […]
آذر 13, 1393

معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی به نقل از امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر، به  مناسبت روزدانشجو 16 آذر 93 ،معاونت فرهنگي و اجتماعي با […]
سایت دانشجو