برنامه ریزی

اسفند 4, 1394

برای ترک عادات خود سختگیری نکنید

اگر می خواهید رفتار جدیدی را در وجود خود پرورش دهید بر خود سختگیری چندانی نکنید. مطالعات جدید نشان داده اند که اگر برای یادگیری یک […]
آذر 12, 1393

دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت و حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

حفاظت از محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و فراهم كردن فضایی سالم و با طراوت برای زندگی از اساسی ترین وظایف است كه مسئولان […]
سایت دانشجو