برنامه ریزی درسی

اسفند 2, 1394

آغاز بازنگری دروس دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه فرآیند بازنگری سرفصل دروس این دانشگاه آغاز شده است، گفت: پیش بینی می کنیم طی یک سال آینده بخش […]
سایت دانشجو