بدهی

بهمن 4, 1394

بدهی های مالی والدین و تاثیر مخرب آن بر کودکان

تحقیقات اخیر نشان داده اند که کودکانی که والدین آن ها بدهی های مالی متعددی دارند بیشتر در معرض ابتلا به ناهنجاری های رفتاری قرار دارند. […]
سایت دانشجو