بدنه دانشگاه ها

مرداد 31, 1395

اعلام ظرفیت دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی جدید

مصطفی کتابچی مدیر کل آموزش دانشگاه امیرکبیر در گفت و گوی خبری خود اعلام کرد: بدنه دانشگاه ها را دانشجویان کارشناسی تشکیل می دهند بنابراین اگر […]
سایت دانشجو