بافت چشم

فروردین 11, 1395

درمان نابینایی با استفاده از سلول های بنیادین

براساس نتایج تحقیقات اخیر که بر روی کودکان و خرگوش ها صورت گرفته است، سلول های بنیادین می توانند در درمان بیماری های گوناگون افراد موثر […]
سایت دانشجو