بازی بیلیارد

اسفند 15, 1396
بازی بیلیارد

آموزش بیلیارد

ورزش بیلیارد نوعی بازی است که در فضای سرپوشیده در میزی مربعی (پوشیده با پشم سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله‌ای چوبی بازی می‌شود. […]
سایت دانشجو