ایده های برتر

مهر 22, 1391
فراخوان دهمین جشنواره ملی ایده‌های برتر

فراخوان دهمین جشنواره ملی ایده‌های برتر

از آنجایی که یکی از رسالت‌های پارک علم و فناوری ایجاد بسترهای مناسب جهت ایجاد تفکر و ایجاد انگیزه برای مخاطبانش است لذا پارک علم و فناوری استان یزد تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت گسترش فرهنگ پژوهش و ایده‌پردازی دهمین جشنواره ملی ایده‌های برتر و هشتمین نمایشگاه ابتکارات و اختراعات را برگزار می‌کند.
سایت دانشجو