انفجار اتمی

آذر 15, 1394

انفجار اتمی دارای بیشترین سطح انرژی پس از بیگ بنگ

بزرگ ترین دستگاه انفجار اتمی جهان، هم اکنون بیشترین سطح انرژی را در میان تمامی پدیده‌های جهان دارد.این دستگاه اتم‌های سنگین را با بالاترین سطح انرژی […]
سایت دانشجو