انجمن علمی رباتیک

اردیبهشت 20, 1391
Hummin2

نشریه تخصصی هامین – شماره دوم

انجمن علمی رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت سالگرد هقته ی ملی رباتیک ایران در 1390 دومین نشریه خود تحت عنوان «هامین» را منتشر ساخت. اکنون نسخه ی اینترنتی آن توسط سایت «مهندسی رباتیک» منتشر گردید.
سایت دانشجو