امواج مغزی

آبان 14, 1387

امواج مغزی

بسياري از متافيزيسينها معتقدند كه غده‌ي پينه آل و سيستم پيچيده‌‌ي عصبي مربوط به آن پس از مدت‌هاي طولاني تمرين مراقبه دچار تغيير عملي ميشود. اين […]
سایت دانشجو