امنیت کاربران

آذر 19, 1393

لزوم تلاش دانشگاهها از منظر نظری در عرصه جنگ سایبری

به گفته محمدحسن انتظاری در نشستی در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی: فضای مجازی و تبادل ارتباطات در بستر فناوری اطلاعات یک تعریف مرسوم فناورانه ای […]
سایت دانشجو