اقتصادی

مرداد 28, 1391

روش‌های بهبود تلقیح مصنوعی گاو

این موضوع کاملا واضح است که دختران گاوهای نر حاصل از روش تلقیح مصنوعی در مقایسه با آنهایی که با تلقیح طبیعی تولید شده‌اند، شیر بیشتری تولید می‌کنند. گاوهایی که با اسپرم‌های مرغوب تلقیح شده‌اند در طی عمر اقتصادی ۱۴۸ دلار سود بیشتری در فروش شیر نسبت به سایرین دارند. همچنین عمر اقتصادی آنان ۱ ماه بیشتر بوده و میزان تولید شیر آنها در مدت زندگی ۱۴۰۰ کیلوگرم بیشتر است.
تیر 28, 1391

بررسی نقش سرمایه فرهنگی در توسعه اقتصادی

چکیده: سرمایه فرهنگی شامل هنجارها و ارزش‌های مشترک در میان گروهی از مردم است که سبب ترویج همکاری و ایجاد اعتماد در بین آنها می‌شود. یکی از الزامات اساسی برای توسعه اقتصادی در هر کشور ایجاد زیرساخت‌های مناسب فرهنگی است. توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه فرهنگی ممکن نیست، اینجاست که فرهنگ و توسعه اقتصادی به هم مربوط می‌شوند. در این مقاله به بررسی مفهوم سرمایه فرهنگی و رابطه فرهنگ و توسعه اقتصادی و مشکلات فرهنگی کشور ایران پرداخته می‌شود. کلمات کلیدی: سرمایه فرهنگی، توسعه اقتصادی، مشکلات فرهنگی، ایران.
تیر 21, 1391

همایش نخبگان عرصه گیاهان دارویی ایران

همایش «نخبگان عرصه گیاهان دارویی ایران» مهرماه سال جاری به همت انجمن علمی گیاهان دارویی ایران برگزار می‌شود.
سایت دانشجو