افسردگی

آبان 24, 1396

اعتیاد چگونه بوجود می آید؟

در رابطه با تجربه ای که به شما احساس خوبی می دهد فکر کنید. این تجربه می تواند تمام کردن یک پروژه ی کاری موفق، خوردن […]
آبان 19, 1394

آمار۶۰ درصدی افسردگی در بین دانشجویان کشور

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس پژوهشی که در یکی از دانشگاه های کشور انجام شده، محیط دانشگاه و جمع دانشجویی از […]
سایت دانشجو