افراد نابینا

فروردین 17, 1396

علت قدرت افراد نابینا در دیگر حواس

طبق مطالعه مختصری که اخیرا صورت گرفت، محققان دریافتند که افراد نابینا در سایر حواس خود به جز بینایی نسبت به بقیه افراد قوی تر هستند. […]
فروردین 11, 1395

درمان نابینایی با استفاده از سلول های بنیادین

براساس نتایج تحقیقات اخیر که بر روی کودکان و خرگوش ها صورت گرفته است، سلول های بنیادین می توانند در درمان بیماری های گوناگون افراد موثر […]
سایت دانشجو