افتتاح خط تولید صنعتی آنزیم

اسفند 3, 1393

افتتاح خط تولید صنعتی آنزیم در دانشگاه شریف

خط تولید صنعتی تولید آنزیم توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. با توجه به […]
سایت دانشجو