اطلاعیه دولت

دی 23, 1393

اطلاعیه دولت درباره دانشگاه ایرانیان

معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم در مورد فعالیت دانشگاه ایرانیان گفت: برای روشن شدن افکار عمومی تاکید می‌کنم که وزارت علوم دانشگاه ایرانیان را به […]
سایت دانشجو