اسپارتام

آذر 28, 1395

چرا اسپارتام از کاهش وزن جلوگیری می کند؟

طبق نتایج تحقیقاتی که اخیرا بر روی موش ها صورت گرفته است، رژیم های غذایی حاوی سودا رژیمی مانع کاهش وزن افراد می شود. با توجه […]
سایت دانشجو