استکبار ستیزی

آذر 16, 1396

روز دانشجو، نماد استكبارستیزی و مظهر بیداری و پویایی

شانزدهم آذرماه روز دانشجو، نماد استكبارستیزی، حق طلبی، مبارزه و جنبش دانشجویی علیه استبداد و مظهر بیداری و پویایی است. آزاد اندیشی، عدالت‌طلبی و اعتلا و […]
سایت دانشجو