استعداد درخشان

مهر 16, 1394

آغاز انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی

مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال تحصیلی جاری از شنبه آغاز می شود و داوطلبان واجد شرایط دو روز برای تکمیل فرم انتخاب […]
سایت دانشجو