اختلالات باروری

آبان 19, 1396

تاثیر آفت کش ها بر قدرت باروری

تحقیقات اخیر نشان داده اند، آفت کش هایی که روی میوه ها و سبزیجات قرار می گیرند ممکن است باروری زنان را دچار اختلال کنند. این […]
سایت دانشجو