احکام دانشجو معلمان

شهریور 25, 1394

مشخص شدن وضعیت استخدامی دانشجویان ورودی ٩٣ دانشگاه فرهنگیان

به نقل از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، تاریخ صدور احکام دانشجو معلمان ورودی 93، از اول فروردین 94 خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد، […]
سایت دانشجو