ابتکاران

آبان 25, 1394

اختصاص وام یک میلیون تومانی به دانشجویان مبتکر

ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رافاه دانشجویان، در خصوص وامی با عنوان وام ضروری مبتکر گفت: به دانشجویانی که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکارات انجام می‌دهند […]
سایت دانشجو