آیت الله کاشانی

آذر 14, 1395

نمایش فیلم آقای نخست وزیر در دانشگاه تربیت مدرس

این فیلم که در سالن مطهری دانشگاه تربیت مدرس نمایش داده شد درباره اتفاقاتی بود که در سال 1332 رخ داد. در این فیلم روایتگران از […]
سایت دانشجو