آموزش های مجازی

آذر 13, 1396

راه‌اندازی مرکز آموزش‌های مجازی در دانشگاه آزاد

مدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد. وی با […]
سایت دانشجو