آموزش علمی کاربردی

مهر 12, 1394

تمدید مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی…

با توجه به استقبال گسترده متقاضیان پذیرش در دانشگاه و درخواستهای مکرر واحدهای استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی مبنی بر مساعدت برای تمدید مهلت ثبت […]
سایت دانشجو