آقای مایکروسافت

بهمن 5, 1395

آقای مایکروسافت و ریاست دانشگاه استنفورد

مدیر سابق مایکروسافت رئیس هیات امنای دانشگاه استنفورد شد. جف رایکس بعد از ۲۷ سال همکاری با مایکروسافت و ریاست بر بنیاد بیل و ملیندا گیتس […]
سایت دانشجو