آسیب شناسی

اردیبهشت 18, 1391

سرقت و خودکشی؛ بزرگترین آسیب‌های اجتماعی

در راستای بخش ابتدایی مقاله آسیب‌شناسی اجتماعی، بخش دوم مقاله خدمت شما ارائه می‌شود. بحث این قسمت در رابطه با سرقت و خودکشی می‌باشد.
دی 5, 1390

آسیب شناسی اجتماعی

با شکل گیری و رشد جامعه شناسی اصطلاحات علوم دیگر به تدریج وارد نوشته های این رشته شد. یکی از این اصطلاحات آسیب شناسی بود. آسیب شناسی اجتماعی را میتوان مطالعه علل و انگیزه های ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی نظیر طلاق، فقر، بیکاری و ... همراه با شیوه های پیشگیری و درمان و تداوم آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامان اجتماعی دانست.
سایت دانشجو