آجیلوآوکونوس

آذر 30, 1388

تاریخــــــــچه شب یلدا

شب چله(یلدا) یا جشن زایش مهر، درازترین شب سال و شب زادن دوباره ی خورشید و آغاز فصل زمستان است که یادگاری هفت هزار ساله و ارزشمند از نیاکان فرهیخته مان به شمار می آید.
سایت دانشجو