آئین نامه جدید

دی 14, 1393

بازنگری آیین‌نامه تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی

مدیر کل امور دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بازنگری آیین‌نامه تغذیه دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. دکتر مطلبی، درمورد بازنگری‌های انجام شده در […]
سایت دانشجو