ریاضی

بهمن 20, 1396

بررسی تجزیه مقدار تکین (SVD) با پردازش تصویر

بررسی خواص تجزیه مقدار تکین (SVD) با استفاده از پردازش تصویر مقاله به بررسی خواص ماتریس های به دست آمده از روش تجزیه مقدار تکین (Decomposition Singular Value) می پردازیم، در ابتدا ماتریس A متناظر با یک تصویر را به  3 ماتریسv, Σ, u  به صورتTA=UΣV تبدیل کرده ایم و پس از آن ماتریسهای به دست آمده از تجزیه مقدارتکین یک تصویر را با تصویر دیگری ترکیب می کنیم و نتایج این بررسی خود را بیان خواهیم کرد. دانلود مقاله تجزیه […]
فروردین 5, 1390

مجموعه کامل اتحادهای ریاضی

دانلود مجموعه کامل انواع اتحادهای ریاضی و تعمیم آنها به همراه مثال حل شده
بهمن 13, 1389

رابطه عمومي جملات دنباله فيبوناچي

همانطور كه ميدانيم رابطه عمومي دنباله اعداد فيبوناچي: به راحتی جملات دنباله بازگشتی فیبوناتچی را به ازای هر n دلخواه حاصل میکتد، هر چند که در […]
مهر 29, 1389

آنچه باید از مثلثات بدانید

ریاضیات علمیست باستانی از همان آغاز از جمله  ذهنی ترین و در عین حال علمی تریي تلاش های آدمی بوده است ، این علم به منزله […]
اسفند 11, 1387

امار

آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. […]
آبان 9, 1387

Microsoft Math v3.0.1184.1020

Microsoft Math v3.0.1184.1020
مرداد 28, 1387

رياضيات را چگونه بايد ياد بگيريم ؟

مدت هاي مديدي است كه رياضيات به عنوان درسي كه ياد گرفتن آن دشوار است، شهرت دارد. براي بسياري از افراد ، رياضي درس سختي است […]
سایت دانشجو