صنایع موشکی

دی 8, 1388

معرفی موشک فوق مدرن بولاوا Bulava

این موشک پیشرفته روسی از خانواده موشکهای بالستیک قاره پیماست که منحصرا از زیردریایی شلیک میشود و جدیدترین و مدرن ترین موشک قاره پیما یی است که تابه حال برای شلیک از زیردریایی طراحی و ساخته شده است .
سایت دانشجو