زبان خارجه

بهمن 25, 1393

دانلود منابع اصلی آزمون های زبان دکتری

نظر به فرصت کوتاهی که تا کنکور دکتری باقی مانده و معمولا داوطلبان، مطالعه زبان آزمون دکتری را در مرحله آخر مطالعات خود قرار می دهند، […]
اسفند 11, 1387

english poem

What is your substance, whereof are you made, That millions of strange shadows on your tend?
خرداد 3, 1387

What is a collocation؟

What is a collocation ? A collocation is two or more words that often go together. These combinations just sound “right” to native English speakers, who use them all […]
سایت دانشجو