زبان خارجه

خرداد 5, 1397
ترجمه فوری

ترجمه فوری

ترجمه فوری با ترجمه 100000 کلمه در روز هر اندازه که عجله داشته باشید، سرعت عمل همیشه می تواند غیرقابل پیش بینی ترین و کم زمانترین […]
بهمن 25, 1393

دانلود منابع اصلی آزمون های زبان دکتری

نظر به فرصت کوتاهی که تا کنکور دکتری باقی مانده و معمولا داوطلبان، مطالعه زبان آزمون دکتری را در مرحله آخر مطالعات خود قرار می دهند، […]
اسفند 11, 1387

english poem

What is your substance, whereof are you made, That millions of strange shadows on your tend?
خرداد 3, 1387

What is a collocation؟

What is a collocation ? A collocation is two or more words that often go together. These combinations just sound “right” to native English speakers, who use them all […]
سایت دانشجو